Business solutions

  • Satsa på personalen i företaget. Investera i en cykel och ge de anställda möjlighet att använda den till och från arbetet. Kanske barn behöver lämnas och hämtas innan och efter arbetet.
  • Ersätt de korta transporterna som görs regelbundet i företaget. Byt ut fossilbränsle mot förnybara energiresurser och människokraft.
  • Visa vad ert företag står för. Miljöengagemang, hälsa, god personalvård, estetik, frihet etc.
IMG_1092
IMG_1054